ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

 < 1 2 3 > 


ANPC propune spre consultare Proiect de Ordin privind obligaţia profesioniștilor de a afișa pe ușa de acces /intrarea în locația unde își desfășoară activitatea/punctul de lucru, placheta cu măsurile dispuse de către organele de control ale ANPC


ANPC propune spre consultare Proiect de Ordin privind obligaţia profesioniștilor de a afișa pe ușa de acces /intrarea în locația unde își desfășoară activitatea/punctul de lucru, placheta cu măsurile dispuse de către organele de control ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor Observatii si propuneri se pot transmite in perioada 19.02.2018 – 28.02... citeste tot

Proiectul de Ordonanță privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


Forma actuala a Proiectului de Ordonanță privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Ultima formă a Proiectului de Ordonanță privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19... citeste tot

Proiectul privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative


Forma actuala a Proiectului privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Forma Proiectului privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din data de 12.01.2018 ANPC propune spre consultar... citeste tot

ANPC propune spre consultare Proiect de Hotarâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea ANPC, cu modificările si completarile ulterioare


ANPC propune spre consultare Proiect de Hotarâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările si completarile ulterioare Observatii si propuneri se pot transmite in perioada 05.12.2017-15.12.2017 pe adresa Autoritatii Nationale pentru Pro... citeste tot

ANPC propune spre consultare Proiect de Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub incidenţa Directivei 2001/95/CE


ANPC propune spre consultare Proiect de Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub incidenţa Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor Observatii si propuneri ... citeste tot

ANPC propune spre consultare Proiect de Lege privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative


ANPC propune spre consultare Proiect de Lege privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Observatii si propuneri se pot transmite in perioada 21.08.2017-01.09.2017 pe adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor din Bulevardul Aviatorilor nr. 72, cod 011865, sector 1, Bucures... citeste tot

ANPC propune spre consultare Proiect de Ordonanță privind modificarea şi completarea OUG nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


Forma actuala a Proiectului de Ordonanță privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ANPC propune spre consultare Proiect de Ordonanță privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernu... citeste tot

Forma actuala ( din data de 18.05.2017 ) a Proiectului de Hotarâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor


Forma actuala ( din data de 18.05.2017 ) a Proiectului de Hotarâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ... citeste tot

Forma actuala a Proiectului de Hotarâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor


Forma actuala a Proiectului de Hotarâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ... citeste tot

ANPC propune spre consultare Proiect de Ordin pentru stabilirea condiţiilor aplicabile în vederea autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie in anul 2017


ANPC propune spre consultare Proiect de Ordin pentru stabilirea condiţiilor aplicabile în vederea autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie in anul 2017 Observatii si propuneri se pot transmite in perioada 08.05.2017 – 18.05.2017 pe adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor din Bulevardul Aviatorilor nr. 72, cod 0118... citeste tot

Forma actuala a proiectului privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza


Forma actuala a proiectului privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza ... citeste tot

ANPC propune spre consultare Proiect de Ordin privind stabilirea taxei de autorizare percepute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor


ANPC propune spre consultare Proiect de Ordin privind stabilirea taxei de autorizare percepute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor Observatii si propuneri se pot transmite in perioada 23.03.2017 – 03.04.2017 pe adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor din Bulevardul Aviatorilor nr. 72, cod 011865, sector 1, Bucuresti sau la adresa de e-mail: cabin... citeste tot

ANPC propune spre consultare Proiect de Ordin privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei Metale Preţioase, Pietre Preţioase şi Proces Kimberley din cadrul ANPC


ANPC propune spre consultare Proiect de Ordin privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei Metale Preţioase, Pietre Preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate Observatii si propuneri se pot transmite in perioada 23.03.2017 – 03.04... citeste tot

ANPC propune spre consultare Proiect de Hotarâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare


ANPC propune spre consultare Proiect de Hotarâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare Observatii si propuneri se pot transmite in perioada 01.03.2017-10.03.2017 pe adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumato... citeste tot

Proiect de HG privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare


Proiect de HG privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 şi (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directiv... citeste tot

Proiect de HG privind abrogarea Hotărârii de Guvern nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului - forma transmisa spre reavizare


Proiect de HG privind abrogarea Hotărârii de Guvern nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului - forma transmisa spre reavizare ... citeste tot

ANPC propune spre consultare Proiect de Hotarare de Guvern privind organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor "Larex" instituție de utilitate publică


ANPC propune spre consultare Proiect de Hotarare de Guvern privind organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor "Larex" instituție de utilitate publică Observatii si propuneri se pot transmite in perioada 10.01.2017 – 19.01.2017 pe adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor din Bulevardul Aviatorilor nr. ... citeste tot

ANPC propune spre consultare Proiect de Ordin privind stabilirea detaliilor tehnice pentru efectuarea bonităţii de către creditorii nonfinanciari


ANPC propune spre consultare Proiect de Ordin privind stabilirea detaliilor tehnice pentru efectuarea bonităţii de către creditorii nonfinanciari Observatii si propuneri se pot transmite in perioada 30.12.2016 – 09.01.2017 pe adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor din Bulevardul Aviatorilor nr. 72, cod 011865, sector 1, Bucuresti sau la adresa de e-mail: cabinet@anp... citeste tot

ANPC propune spre consultare Proiect de Ordin privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării precum și modalitatea şi termenele de raportare pentru dezvoltatorii imobiliari


ANPC propune spre consultare Proiect de Ordin privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării precum și modalitatea şi termenele de raportare pentru dezvoltatorii imobiliari Observatii si propuneri se pot transmite in perioada 14.12.2016 - 24.12.2016 pe adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor din Bulevardul Aviatorilor nr. 72, cod 011865, sector 1, B... citeste tot

ANPC propune spre consultare Proiect de Ordin privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării precum și modalitatea şi termenele de raportare, pentru entitățile de recuperare creanțe


ANPC propune spre consultare Proiect de Ordin privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării precum și modalitatea şi termenele de raportare, pentru entitățile de recuperare creanțe Observatii si propuneri se pot transmite in perioada 07.12.2016 – 17.12.2016 pe adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor din Bulevardul Aviatorilor nr. 72, cod 0... citeste tot

 < 1 2 3 >