ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

CRPC Regiunea Sud Muntenia (Ploiesti ) organizează concurs în data de 23.08.2019, ora 10.00 (proba scrisă) și 28.08.2019 (interviul) pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante din cadrul C.R.P.C- R.S.M (Ploiesti)

29-07-2019
Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor  Regiunea Sud Muntenia (Ploiesti )  organizează concurs în data de 23.08.2019, ora 10.00 (proba scrisă) și 28.08.2019 (interviul) pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante din cadrul C.R.P.C- R.S.M (Ploiesti), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,si prevederile O.UG.57/2019 privind Codul adminuistrativ,art 554, după cum urmează:
   
Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele:
   
Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele: