Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

 
Ordin nr. 250/2004

din 01/10/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 962 din 20/10/2004

privind aprobarea Procedurii de constatare a îndeplinirii de către asociaţiile şi federaţiile de asociaţii de consumatori a condiţiilor prevăzute de lege pentru recunoaşterea de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică


 

    Având în vedere prevederile:
   - Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003;
   - Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;
   - Referatul de aprobare al Comisiei de elaborare a actelor normative din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 1/3.091 din 1 octombrie 2004,
    în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003,

    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Procedura de constatare a îndeplinirii de către asociaţiile şi federaţiile de asociaţii de consumatori a condiţiilor prevăzute de lege pentru recunoaşterea de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
Eduard Gabriel Matei

    Bucureşti, 1 octombrie 2004.
    Nr. 250.

   ANEXĂ
 
    PROCEDURA
de constatare a îndeplinirii de către asociaţiile şi federaţiile de
asociaţii de consumatori a condiţiilor prevăzute de lege pentru
recunoaşterea de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică